Aquest calendari anirà mostrant els activitats, esdeveniments i dates senyalades on anirem realitzant tallers, demostracions, celebracions...